GDPR

Informace k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 zkratka GDPR)

Vaše data zpracováváme výhradně k poskytování ubytovacích služeb firmou Penzion statek s.r.o.

1. jméno a příjmení
2. adresa trvalého pobytu
3. číslo občanského průkazu
4. počátek a konec ubytování
5. účel pobytu (rekreace, lázeňský pobyt, služební pobyt)
6. telefonní číslo a mail pro nezbytnou komunikaci s hosty ohledně rezervace, příjezdu, odjezdu a případně dalších věcí.

Tyto údaje jsme povinni podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění § 3 odst.4. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

U cizinců podle zákona č.326/1999 Sb o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav.

Evidenční knihy jsou vedeny pouze v písemné podobě a ukládány na zabezpečeném místě.

Na našich stránkách jsou uvedena spojení na naši společnost, je zde také rezervační formulář pro rezervaci ubytování. Pokud se ubytování neuskuteční jsou data vymazána, jinak slouží ke spojení a komunikaci s hosty.

Doba archivace je v souladu se zákonem č.565/1990 Sb a č.326/1999 Sb 6 let.

Všechny osobní údaje výše uvedené jsou používány a zpracovány v souladu s nařízením GDPR a nejsou používány k jiným než zákonným povinostem. V žádném případě neposkytujeme Vaše data k marketingovým účelům jiným osobám.


Za Penzion statek s.r.o.
Jednatel Šrom Jaroslav

 

 

 

nahoru tisk